ILONA WORKS FINLAND OY

Palvelun käyttöehdot 2018

1. Yleistä

Nämä yleiset palvelun käyttöehdot (”Ehdot”) koskevat Ilona Works Finland Oy:n (jäljempänä myös ”me” ja/tai ”IlonaWorks”) IlonaWorks –palveluita ja IlonaWorksin verkkosivuja sekä niiden käyttöä. Rekisteröitymällä, kirjautumalla tai muutoin käyttämällä IlonaWorks –palveluita taikka vierailemalla verkkosivuillamme hyväksyt nämä Ehdot. Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, ole hyvä äläkä käytä IlonaWorks –palveluitamme tai verkkosivuja.

Nämä Ehdot yhdessä Tietosuojaselosteemme muodostavat sitovan sopimuksen sinun ja IlonaWorksin välillä. Huomaa kuitenkin, että IlonaWorks ei tee sopimuksia tai toimita palveluita yksityishenkilöille, vaan kaikki sopimukset ja tilaukset/ostot tehdään todellisuudessa edustamasi yrityksen nimissä. Hyväksyessäsi nämä Ehdot vakuutat samalla, että sinulla on toimivalta ja oikeus sitoutua edustamasi yrityksen puolesta näihin Ehtoihin tai muutoin tehdä sopimus edustamasi yrityksen puolesta. Voimme myös tarkistaa allekirjoitusoikeuksiesi olemassaolon kolmansien osapuolten palveluista ennen kuin teet sopimuksia IlonaWorks –palveluidemme välityksellä.

Joihinkin IlonaWorks –palveluihin tai niiden ominaisuuksiin saattavat soveltua näiden Ehtojen lisäksi jotkin erityisehdot. Tällaisissa tapauksissa ilmoitamme sinulle erikseen mahdollisista soveltuvista erityisehdoista ja tuomme ne saatavillesi. Mikäli tällaisten erityisehtojen ja näiden Ehtojen välillä on ristiriitaa, erityisehdot saavat etusijan.

2. Palveluiden käyttö

IlonaWorks tarjoaa IlonaWorks –palvelut online –palveluina internetin kautta. IlonaWorks –palveluissa sinulla on mahdollisuus edustamasi yrityksen puolesta vertailla ja tilata/ostaa erilaisia yrityspalveluita. IlonaWorks –palveluissa sinulle tuodaan esille eri IlonaWorksin kumppaneiden palveluita, joita nämä kumppanit ovat päättäneet tarjota IlonaWorks –palveluiden välityksellä. Voit valita haluamasi palvelut näistä sinulle esille tuoduista palveluista ja tehdä palvelutilauksen/oston kyseiselle palveluntarjoajalle IlonaWorks –palvelun kautta. Huomaa kuitenkin, että palveluiden tilaus/osto saatetaan suorittaa loppuun valitsemasi palveluntarjoajan omilla sivuilla, eikä siis IlonaWorks –palvelussa. Tästä johtuen halutessasi viimeistellä tällaisen tilauksesi/ostosi sinut siirretään valitsemasi palveluntarjoajan omille sivuille tai online -palveluihin, joihin soveltuvat omat ehtonsa.

Vaikka olisimme tuoneet jonkin kumppanimme palvelun esille sinulle IlonaWorks –palvelussamme, ei tämä vielä tarkoita, että kumppanimme hyväksyy tilauksesi/ostosi valitsemiesi palveluiden osalta tai solmii edustamasi yrityksen kanssa sopimusta kumppanimme palveluihin liittyen. IlonaWorks ei osallistu millään tavalla sopimuksen neuvotteluun tai laatimiseen koskien kumppaneidemme IlonaWorks –palvelun kautta tarjoamien palveluita eikä takaa missään tapauksessa, että kumppanit lopulta tulevat palvelut toimittamaan tilauksesi/ostosi mukaisesti. Sinä käyttäjänä olet yksin vastuussa tilauksen/oston tekemisestä ja sopimusten neuvottelemisesta kumppaniemme kanssa palveluun liittyen. IlonaWorks ei ole vastuussa palveluiden toimittamisesta, vaan näiden toimittaminen on yksinomaan palveluita tarjoavien kumppanien vastuulla ja päätäntävallassa.

Kun lisäät, lataat tai muutoin toimitat materiaalia tai tietoja IlonaWorks –palveluihin tai niiden kautta, sitoudut varmistamaan, että kaikki tällainen toimittamasi materiaali tai tieto on sinun omistuksessasi tai sinulla on muuten soveltuvan lainsäädännön mukainen oikeus käyttää niitä, eikä mikään toimittamasi materiaali tai tieto ole minkään kolmannen osapuolen suojattua materiaalia johon sinulla ei ole käyttöoikeutta. Takaat ja vakuutat, ettei mikään IlonaWorks –palveluun tai sen kautta lataamasi materiaali tai tieto ole lainvastaista, loukkaavaa, haitallista, vaarallista tai muutoin IlonaWorks –palveluiden luonteeseen sopimatonta. Silloin kun sinulla on mahdollisuus ladata toisten henkilöiden henkilötietoja IlonaWorks –palveluiden kautta (esim. työeläkepalveluiden hankkimiseen liittyen) takaat, että sinulla on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukainen oikeus käsitellä ja siirtää tällaisia henkilötietoja.

Sinä yksin olet vastuussa ja sitoudut noudattamaan kaikessa IlonaWorks –palveluiden käytössäsi soveltuvaa lainsäädäntöä sekä käytöstä annettua ohjeistusta. Et saa millään tavalla käyttää IlonaWorks –palveluitamme väärin tai käyttää IlonaWorks –palveluitaomiin, edustamasi yrityksen omiin tai jonkun kolmannen osapuolen omiin liiketoimintatarkoituksiin. Et saa yrittää millään tavoilla puuttua tai häiritä IlonaWorks –palvelun toimintaa ja sinun tulee aina käyttää IlonaWorks –palveluitamme antamiemme käyttöohjeiden ja –rajoitusten mukaisesti. Voimme milloin tahansa lopettaa tarjoamasta IlonaWorks –palveluitamme sinulle tai sulkea käyttäjätilisi, mikäli et noudata näitä Ehtoja, muuta ohjeistustamme tai soveltuvaa lainsäädäntöä. Voimme myös keskeyttää IlonaWorks –palvelumme tarjoamisen tai estää pääsysi käyttäjätilillesi tutkiaksemme väitettyä väärinkäyttöä tai rikkomusta.

3. Käyttäjätilisi

IlonaWorks –palveluidemme käyttäminen vaatii sinulta toimivan internetyhteyden, sillä palvelu on edellä kuvatusti online –palvelu. IlonaWorks –palveluiden käyttämiseksi voit myös luoda itsellesi (ja siten myös edustamallesi yritykselle) käyttäjätilin ja rekisteröityä IlonaWorks –palveluun, mutta IlonaWorks –palveluita voidaan käyttää myös ilman käyttäjätilin luomista. IlonaWorks –palveluun voivat luoda käyttäjätilin ja rekisteröityä kaikki sellaiset oikeustoimikelpoiset henkilöt, joilla on soveltuvan lainsäädännön mukainen oikeus solmia sopimuksia, tilata/ostaa palveluita ja tehdä muita vastaavia oikeustoimia edustamansa yrityksen puolesta ja nimissä. Kaikki IlonaWorks –palvelut ovat tarkoitettuja yrityksille, eivät yksityisille kuluttajille.

Rekisteröityessäsi IlonaWorks –palveluihimme sinulle lähetetään käyttäjätunnukset luomaasi tiliin. Käyttäjätunnuksesi on rekisteröityessäsi antamasi sähköpostiosoitteesi. Voit lopettaa käyttäjätilisi milloin tahansa. Tiedostat kuitenkin, että vaikka lopettaisit käyttäjätilisi, IlonaWorks saattaa ajoutua säilyttämään joitain käyttäjätiliisi ja sinuun liittyviä tietoja.

Jotta voit rekisteröityä IlonaWorks –palveluiden käyttäjäksi ja voimme luoda sinulle tarvittavan käyttäjätilin, sinun tulee toimittaa meille tiettyjä henkilötietoja itsestäsi sekä joitain tietoja edustamastasi yrityksestä. Käsittelemme henkilötietoja Tietosuojaselosteessamme kuvatulla tavalla.

4. Immateriaalioikeudet

Kaikki IlonaWorks –palveluiden ja verkkosivustomme sisältö on suojattu tekijänoikeuksilla (mukaan lukien mutta rajoittumatta tavaramerkit, tekijänoikeudet, patentit, ja rekisteröidyt omistusoikeudet) ja kaikki oikeudet IlonaWorks –palveluihin ja verkkosivustoon tai niiden sisältöön kuuluvat IlonaWorksille, lisensoijillemme tai kumppaneillemme. IlonaWorks –palvelun, verkkosivustomme tai niiden sisältöjen kopioiminen, muokkaus, tai purkaminen osittain tai kokonaan mm. kopioimalla tekstejä, grafiikkaa tai muotoilua on kiellettyä. Sinulle ja edustamallesi yritykselle myönnetään ainoastaan rajoitettu, ei-yksinomainen, ei-alilisensoitava ja ei-siirrettävissä oleva oikeus käyttää IlonaWorks –palveluita ja verkkosivuamme näissä Ehdoissa kuvattuihin tarkoituksiin.

IlonaWorks –palvelun käyttäjänä saat kuitenkin ladata, esittää tai tulostaa yksittäisiä sivuja tai osia IlonaWorks –palveluistamme tai verkkosivustostamme todisteeksi mistä tahansa sopimuksista tai tilauksista/ostoista, jotka olet tehnyt kanssamme tai kumppaniemme kanssa IlonaWorks –palveluidemme välityksellä. Asianomaisessa tiedostossa tai tulosteessa tulee olla selkeästi ilmaistuna teksti “© Copyright [Kuluva vuosi] Ilona Works Finland Oy – All Rights Reserved”.

IlonaWorks –palvelun käyttäjänä vakuutat, että sinulla on käyttöoikeudet IlonaWorks –palveluun tai sen kautta lähettämiisi tai lataamiisi sisältöihin (mukaan lukien dokumentteihin, teksteihin tai kuviin). Et saa ladata tai lähettää IlonaWorks –palveluihin tai niiden kautta mitään sellaista materiaalia, joka ei ole sinun omaasi tai johon sinulla ei vähintään ole käyttö- ja julkaisuoikeutta. Sama pätee myös mahdollisiin kolmansien osapuolten henkilötietoihin, joita lataat tai lähetät IlonaWorks –palveluidemme kautta.

Lähettämällä tai lataamalla mitä tahansa sisältöä IlonaWorks –palveluihin tai niiden kautta, myönnät IlonaWorksille rojaltivapaan, ikuisen, siirrettävän, peruuttamattoman ja täysin alilisensoitavan oikeuden käyttää, jäljentää, muokata, muuttaa, kääntää, jakaa, ja julkaista kyseistä sisältöä missä tahansa nyt tiedossa olevissa tai myöhemmin ilmenevissä välineissä missä tahansa maassa mitä tahansa tarkoitusta varten. IlonaWorks ei kuitenkaan milloinkaan julkaise tai käytä salassapidettäväksi tai luottamukselliseksi soveltuvan lain alla määriteltäviä tietoja muutoin kuin lain sallimissa rajoissa.

Sinä (tai edustamasi yritys) olet velvollinen puolustamaan kustannuksellasi IlonaWorksia kaikkia väitteitä, kuluja, kustannuksia, korvauksia ja vahinkoja vastaan, jos IlonaWorksia vastaan esitetään väite siitä, että jokin IlonaWorks –palveluun tai sen välityksellä lähettämäsi tai jakamasi materiaali tai sinun IlonaWorks –palveluidemme käyttö loukkaa jotain kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia.

5. Takuu

IlonaWorks –palvelut tarjotaan sellaisena kuin ne ovat (as is) ja siten ne kulloinkin ovat saatavilla (as available). Emme takaa tai lupaa millään tavalla, että IlonaWorks –palvelut toimivat keskeytyksettä tai ovat täysin virheettömiä, taikka että IlonaWorks –palvelut soveltuvat mihinkään aikomaasi käyttötarkoitukseen. Emme anna mitään yksiselitteisiä tai johdettuja takuita IlonaWorks –palveluille, ja sanoudumme täydessä soveltuvan lain sallimassa laajuudessa irti kaikista mahdollisista takuista sekä niitä koskevista ehdoista.

6. Vastuunrajaus

Yllä kuvatun mukaisesti IlonaWorks -palvelut ainoastaan mahdollistavat sen, että sinä sekä muut niiden käyttäjät voivat tutustua kumppaniemme IlonaWorks -palveluissa tarjoamiin tuotteisiin ja palveluin, ja se tarjoaa mahdollisuuden yhteydenpitoon kumppanimme ja käyttäjien välillä, tiedustelujen tekemiseen tai palveluiden tilaamiseen/ostamiseen. IlonaWorks ei ole vastuussa käyttäjien ja kumppanimme välisestä sopimussuhteesta tai sopimussuhteen mukaisten palveluiden suorittamisesta. IlonaWorks ei myöskään vastaa kumppaniensa tai muun henkilön tai tahon toimista tai laiminlyönneistä käyttäjien tilaamiin/ostamiin palveluihin tai tuotteisiin liittyen. Kaikissa tilanteissa käyttäjän (eli tämän edustaman yrityksen) sopimus on suoraan kumppanimme kanssa ja kumppanin sopimusehdot pätevät tilaukseen/ostoon.

Soveltuvien lakien sallimassa täydessä laajuudessa, IlonaWorks ei ole vastuussa mistään aiheutuneista menetyksistä tai vahingoista riippumatta siitä, ovatko ne aiheutuneet sinun IlonaWorks –palveluiden käytöstäsi tai suoraan IlonaWorks –palveluista taikka niiden toiminnallisuuksista. IlonaWorks ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään epäsuorista, välillisistä tai epätyypillisistä vahingoista riippumatta siitä, miten tällaiset vahingot ovat aiheutuneet. Siltä osin kuin IlonaWorksin vastuuta aiheutuneista menetyksistä tai vahingoista ei pakottavan lain vaatimuksista johtuen voida sulkea kokonaan pois, on IlonaWorksin vastuu tällaisista menetyksistä ja vahingoista rajoitettu kokonaisuudessaan näiden Ehtojen alla tuhanteen euroon (EUR 1000).

Sinä (tai edustamasi yritys) olet velvollinen puolustamaan kustannuksellasi IlonaWorksia kaikkia sellaisia väitteitä, kustannuksia, kuluja ja vahingonkorvausvaateita vastaan, jotka ovat seurausta näiden Ehtojen, Tietosuojaselosteen tai soveltuvan lain vastaisesta IlonaWorks –palveluiden käytöstäsi.

7. Muutokset näihin Ehtoihin

Voimme päivittää ja muuttaa näitä Ehtoja aika ajoin. Tiedotamme sinua Ehtojen muutoksista ja pyydämme hyväksyntääsi muutoksin samalla tavalla kuin olemme pyytäneet sinua hyväksymään nämä ehdot. Jos et hyväksy Ehtojen muutoksia, et voi käyttää IlonaWorks –palveluitamme enää.

8. Muut ehdot

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä. Kaikki IlonaWorks –palveluista tai näistä Ehdoista aiheutuvat riidat, joita ei voida osapuolten välisin yhteisin neuvotteluin ratkaista, ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti Helsingissä Suomessa. Riidan ratkaisee yksi välimies ja välimiesmenettelyn kieli on suomi. Rahamääräistä saatavaa koskeva vaatimus voidaan kuitenkin ratkaista myös vastaajan kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa, jos vastaaja ei kiistä maksuvelvoitettaan.

Mikäli IlonaWorks ei vetoa johonkin sinun näiden Ehtojen rikkomukseesi, ei tämän voida millään tapaa katsoa tarkoittavan IlonaWorksin luopuvan oikeudestaan vedota myöhemmin vastaaviin rikkomuksiin.

Mikäli jotkin kohdat näistä Ehdoista todetaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomiksi, kyseisi kohtia sovelletaan kuitenkin täydessä lain sallimassa laajuudessa ja muut näiden Ehtojen kohdat jäävät voimaan.

9. Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää IlonaWorks –palveluista tai näistä Ehdoista, tai jos sinulla on jotain huomautettavaa taikka kommentteja, voit ottaa meihin yhteyttä (puhelimitse, sähköpostilla tai postilla) seuraavia yhteystietoja käyttäen:

Ilona Works Finland Oy
2652855-9
Itälahdenkatu 22 b
00210 Helsinki
Finland

Email: info@ilona.works